Informatie voor ouders

Op deze pagina vindt u informatie voor ouders over het project Taal in Zicht. Heeft u na het lezen nog vragen? Neem contact op of raadpleeg de FAQ.

Kinderen die de behandelgroep voor kinderen met TOS gaan verlaten, kunnen meedoen aan het onderzoek. Hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een uitnodiging voor het onderzoek bij het eindgesprek van de behandelgroep. U kunt uw kind niet op eigen initiatief aanmelden.

Als u het toestemmingsformulier heeft opgestuurd, zijn u en uw kind aangemeld voor project Taal in Zicht. We willen uw kind graag de komende 20 jaar volgen in zijn of haar ontwikkeling. We onderzoeken in die 20 jaar op 5 momenten hoe het met de taalontwikkeling van uw kind gaat, hoe het op school of op het werk gaat, hoe uw kind zich voelt en wat uw kind in zijn/haar vrije tijd doet.

Deze 5 meetmomenten zijn hieronder weergegeven.

  • 1. Halfjaar na verlaten behandelgroep

Meetmoment 1 en 2
De meeste deelnemers zitten nu in groep 1 van de basisschool en daarmee in meetmoment 1. Ouders vullen onder andere vragenlijsten in over communicatieve participatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en verstaanbaarheid. De eerste kinderen zitten nu in groep 3 en daarmee in meetmoment 2. Ouders ontvangen wederom vragenlijsten en ook de leerkrachten worden om informatie gevraagd. Ondertussen is het onderzoeksteam al druk bezig met de meetmomenten die nog komen.

Wat betekent meedoen voor u en uw kind?

De eerste acht jaar hoeft uw kind zelf geen vragen te beantwoorden. Pas als uw kind naar de middelbare school gaat, vragen wij hem/haar om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over hoe hij/zij zich voelt, over vriendschappen en over hoe het op school en thuis gaat. Als uw kind van de middelbare school af gaat en als hij/zij 23 of 24 jaar is, vragen we uw kind om weer een vragenlijst in te vullen.

Voor u als ouder hebben we ieder meetmoment een vragenlijst. Deze lijst kunt u thuis achter de computer invullen.

Het ziet het traject er uit?

Er zijn verschillende meetmomenten (zie bovenstaande afbeelding). In onderstaande tijdlijn wordt het tijdpad van het eerste jaar weergegeven.

Met wie nemen we nog meer contact op?

We nemen contact op met de school van uw kind en, indien van toepassing, met de logopedist van uw kind. We vragen testgegevens van uw kind op, zoals de resultaten op taaltesten. Ook vragen we de leerkracht van uw kind om een vragenlijst in te vullen. Als u hiervoor toestemming geeft, hoeft u verder niets te doen en vragen wij de gegevens op.