Informatie voor professionals

Op deze pagina vindt u informatie voor professionals over het project Taal in Zicht. Heeft u na het lezen nog vragen? Neem contact op of raadpleeg de FAQ.

Uw leerling of cliënt doet meer aan het project Taal in Zicht. In dit onderzoek worden kinderen met een (verleden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) 20 jaar gevolgd. Er zijn 6 meetmomenten in deze 20 jaar.

  • 1. Halfjaar na verlaten behandelgroep

Wat onderzoeken we ?

We zijn benieuwd waarom het ene kind met een (verleden van) TOS zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Om dit te onderzoeken volgen we 600 kinderen 20 jaar lang. De resultaten zullen waardevol zijn. We komen meer te weten over de ontwikkeling van kinderen en (jong)volwassen met (een verleden met) TOS op de lange termijn.

Ouders, leerkrachten en het kind zelf vullen verschillende vragenlijsten in. Daarnaast vragen we gegevens op bij leerkrachten en logopedisten. Zo komen we meer te weten over:

  • Sociale ontwikkeling
  • Emotionele ontwikkeling
  • Schoolse vaardigheden
  • Gedrag
  • Welzijn

Hoe ziet het traject er uit?

Er zijn 6 verschillende meetmomenten. Hieronder ziet u de tijdlijn. In de tabel ziet u de inhoud van alle meetmomenten.

 


Wat betekent het onderzoek voor u als professional?

U kunt gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen over een kind dat uw leerling of cliënt is. Deze ontvangt u per mail en kunt u achter de computer invullen. Uw contactgegevens ontvangen we van de ouders.


Betrokken organisaties  

De betrokken organisaties zijn; Auris, Kentalis, NSDSK, Pento en Adelante. Onze het kopje ‘HET TEAM’ ziet u de onderzoekers die werken aan het project.