Informatie voor professionals

Op deze pagina vindt u informatie voor professionals over het project Taal in Zicht. Heeft u na het lezen nog vragen? Neem contact op of raadpleeg de FAQ.

Uw leerling of cliënt neemt deel vaan het project Taal in Zicht. In dit onderzoek worden kinderen met een (verleden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) 20 jaar gevolgd. In deze 20 jaar vinden 5 meetmomenten plaats, zoals hieronder weergegeven.

  • 1. Halfjaar na verlaten behandelgroep

Centraal staat de vraag waarom het ene kind met een (verleden van) TOS zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Het streven is om minimaal 500 kinderen te volgen. De verkregen data zullen van grote waarde zijn voor onderzoek naar de lange termijn effecten van zorg en onderwijs aan kinderen en (jong)volwassenen met TOS.

Aan de hand van vragenlijsten die worden ingevuld door ouders, leerkrachten en de leerling/cliënt zelf willen we zicht krijgen op het verloop van de taalontwikkeling, het sociaal-emotioneel functioneren, de kwaliteit van leven, de schoolse vaardigheden en het maatschappelijk functioneren van leerling/cliënt.

Wat betekent het onderzoek voor u als professional?

Als betrokken professional kunt u gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. Deze ontvangt u per mail en kunt u achter de computer invullen.

Hoe ziet het traject er uit?

Er zijn verschillende meetmomenten (zie bovenstaande afbeelding). In de onderstaande tijdlijn wordt het tijdspad van het eerste jaar weergegeven.

Betrokken organisaties  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Koninklijke Auris Groep, Kentalis, NSDSK, Pento en Adelante. Zie de pagina ‘Het Team’ voor meer informatie over de organisaties en de betrokken onderzoekers.