FAQ

 • Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
 • Wat moet ik precies doen en hoeveel tijd zal dat ongeveer kosten?
 • Wat moet mijn kind precies doen?
 • Wordt mijn kind ook om toestemming gevraagd?
 • Mogen mijn kind en ik ten alle tijde stoppen met het onderzoek?
 • Krijgen we de individuele resultaten van mijn kind ook te horen?

   

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Inmiddels doen er 600 kinderen en hun ouders mee aan het onderzoek. U kunt zich niet meer aanmelden. Wilt u het onderzoek wel volgen? Klik hier voor posters en presentaties over de onderzoeksresultaten.


Wat moet ik precies doen en hoeveel tijd zal dat ongeveer kosten?

We nemen in totaal 6 keer contact met u op. De vragenlijsten kunt u thuis op de computer invullen. Wanneer uw kind in groep 5 zit, komen we langs voor een huisbezoek. Dan doen we reken- en taaltaakjes en vragen we hoe het gaat.

De 6 meetmomenten zijn:

 1. als uw kind een half jaar van de behandelgroep af is
 2. als uw kind naar groep 3 gaat
 3. als uw kind in groep 5 zit
 4. als uw kind naar de middelbare school gaat
 5. als uw kind van de middelbare school afgaat
 6. als uw kind 23 of 24 jaar is

Het invullen van de vragenlijsten duur niet langer dan een uur per keer. Some bent u snel klaar, soms duurt het wat langer. Bij het invullen van de vragenlijsten kunt aan de gekleurde balk rechtsboven in het scherm zien hoe ver u bent.


Wat moet mijn kind precies doen?

Bij meetmoment 1, 2, en 3 vult u als ouder vragenlijsten in. Bij meetmoment 3, wanneer uw kind in groep 5 zit, doet hij/zij mee aan het huisbezoek. Dan doen we reken- en taalhaakjes.

Vanaf meetmoment 4, wanneer uw kind naar de middelbare school gaat, vragen wij hem/haar ook om vragenlijsten in te vullen. We vragen toestemming voor deelname aan het kind. De vragenlijsten gaan bijvoorbeeld over vriendschappen en school.


Wordt mijn kind ook om toestemming gevraagd?

Vanaf 12 jaar vragen we uw kind toestemming voor deelname, voordat de vragenlijsten worden verzonden. Dit betekent dat er geen gegevens worden opgevraagd bij ouders en/of leerkrachten, tenzij het kind daar zelf toestemming voor geeft.


Mogen mijn kind en ik altijd stoppen met het onderzoek?

Ja, u mag altijd stoppen met het onderzoek. Wilt u stoppen? Mail dan naar info@projecttaalinzicht.nl. U hoeft geen reden op te geven waarom u stopt.


Krijgen we de individuele resultaten van mijn kind ook te horen?

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. U kunt de individuele resultaten van uw kind daarom niet inzien. De resultaten die wij presenteren zijn niet te herleiden naar individuele kinderen. Onder het kopje ‘POSTERS EN PRESENTATIES‘ kunt u wel de resultaten van het onderzoek bekijken. Na het huisbezoek van meetmoment 3 ontvangt u een kort verslag over de taal- en rekentaakjes.