FAQ

 • Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
 • Wat moet ik precies doen en hoeveel tijd zal dat ongeveer kosten?
 • Wat moet mijn kind precies doen?
 • Wordt mijn kind ook om toestemming gevraagd?
 • Mogen mijn kind en ik ten alle tijde stoppen met het onderzoek?
 • Krijgen we de individuele resultaten van mijn kind ook te horen?

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Kinderen die de behandelgroep voor kinderen met TOS gaan verlaten, kunnen meedoen aan het onderzoek. Hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een uitnodiging voor het onderzoek bij het eindgesprek van de behandelgroep. U kunt uw kind niet op eigen initiatief aanmelden.

U heeft een informatiebrief en een toestemmingsformulier gekregen van de behandelcoördinator. Als u het toestemmingsformulier invult en instuurt, doet u mee aan het onderzoek. U maakt een foto (of scan) van het toestemmingsformulier. Dit mailt u naar info@projecttaalinzicht.nl Heeft u geen toestemmingsformulier ontvangen, bent u het formulier kwijtgeraakt of lukt het niet om het te e-mailen? Neemt dan contact met ons op via info@projecttaalinzicht.nl.

Wat moet ik precies doen en hoeveel tijd zal dat ongeveer kosten?

U vult in totaal vijf keer een vragenlijst in. Dit kunt u thuis op de computer doen. U krijgt een vragenlijst:

 1. als uw kind een half jaar van de behandelgroep af is
 2. als uw kind naar groep 3 gaat
 3. als uw kind naar de middelbare school gaat
 4. als uw kind van de middelbare school afgaat
 5. als uw kind 23 of 24 jaar is

Het invullen van de eerste vragenlijst duurt ongeveer een half uur. We weten nog niet hoeveel tijd het invullen van de volgende vragenlijsten kost, maar we streven ernaar dat het niet langer dan één uur zal duren. Bij het invullen van de vragenlijsten kunt aan de gekleurde balk rechtsboven in het scherm zien hoe ver u bent.

Wat moet mijn kind precies doen?

De eerste acht jaar hoeft uw kind niets te doen. Pas als uw kind naar de middelbare school gaat, vragen wij hem/haar om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over hoe hij/zij zich voelt, over vriendschappen en over hoe het op school en thuis gaat. Als uw kind van de middelbare school gaat en als hij/zij 23 of 24 jaar is, vragen we uw kind weer om een vragenlijst in te vullen.

Wordt mijn kind ook om toestemming gevraagd?

Vanaf 12 jaar wordt ook het kind om toestemming gevraagd voordat de vragenlijsten worden verzonden. Dit betekent dat er geen gegevens worden opgevraagd bij ouders en/of leerkrachten, tenzij het kind daar zelf toestemming voor geeft.

Mogen mijn kind en ik ten alle tijde stoppen met het onderzoek?

Ja, u kunt op ieder moment besluiten om te stoppen met het onderzoek. Wilt u stoppen? Neem dan contact op met ons via info@projecttaalinzicht.nl. U hoeft geen reden op te geven waarom u stopt.

Krijgen we de individuele resultaten van mijn kind ook te horen?

De resultaten en gegevens van kinderen worden anoniem verwerkt. Het is niet mogelijk de individuele resultaten van uw kind in te zien. Wel houden we u via de mail en via de website www.projecttaalinzicht.nl op de hoogte van de voortgang en de uitkomsten van het gehele onderzoek.